Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Upozornění pro rodiče všech strávníků ŠJ

Aktuality

Vedoucí školní jídelny upozorňuje všechny rodiče žáků  stravujících se ve školní jídelně,
že odhlášky obědů  pro školní rok 2022/2023 mohou uplatnit pouze do středy   28.6.2023 

Zároveň žádám všechny rodiče, jejichž děti přecházejí do jiných škol a ukončí docházku 
na  ZŠ T.G.Masaryka nebo na ZŠ K Dolům k 30.6.2023, aby písemně, osobně nebo telefonicky své děti odhlásili ze stravování. 

Žáci devátých tříd budou odhlášeni hromadně. 

 

Nepřihlášený