Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Zaměření školy

Vzdělávací program
– Školní vzdělávací program pro základní školy – START

Vize školy
vychází ze školního vzdělávacího programu START (Spolupráce, Tolerance, Aktivita, Radost, Tvořivost), kdy hlavní poslání základní školy chápeme jako start do života.

Profilace školy
–  rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry – od 6. ročníku

Mise školy
-           poskytovat moderní a smysluplnou výuku - učit se pro život - podnítit u žáků zájem o další vzdělávání, nadále posilovat výuku cizích jazyků, naučit je účelně využívat digitální
             technologie, rozvíjet gramotnosti, rozvíjet zájem o polytechnické vzdělávání, podporovat směřování školy tak, jak ho prezentuje ve svém ŠVP
-          rozvíjet potenciál každého žáka - podpořit jeho talent a zájmy
-         vést žáky ke zdravému životnímu stylu - nést odpovědnost za své zdraví i životní prostředí
-          poskytovat bezpečné a přátelské prostředí - budovat příznivé klima školy
-          být otevřenou školou - vytvořit prostor pro setkávání, spolupráci a výměnu informací

Adresa školy

ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12

Modřanská 10a/1375
143 00 Praha 4 – Modřany

Telefon: 241 773 132
IČO: 49367609
Ředitel: Mgr. J. Kulišová

Nepřihlášený