Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Spolek rodičů (SRPŠ)

Číslo účtu spolku rodičů: 2501698389/20101698389/2010

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Praha 12 vznikl na podzim v roce 2018.
Jeho založení bylo iniciováno vedením školy a bylo podpořeno třídními důvěrníky.

Cílem fungování našeho spolku je podpora školy v dosahování jejích cílů a spolupráce na společných otázkách.

Naše dosavadní aktivity:

 • Pomohli jsme s organizací Adventních zpívání (2018, 2019)  a Sportovního dne (2019).
 • Pomohli jsme s rozšířením nabídky volnočasových kroužků.
 • Podíleli jsme se na vypracování projektových žádostí na Obnovu zahrady pavilonku a Stojany na kola u hlavní budovy ZŠ pro Magistrát hl. m. Prahy. /Žádosti byly schváleny na jaře 2019./  Na realizaci  žádostí se dále podílíme. V současné době máme vypracovaný architektonický návrh projektu pro Stojany na kola na hlavní budově ZŠ a během podzimu bude hotov projekt k Obnově zahrady pavilonku (Již je hotovo geodetické zaměření pozemku, průzkum zeleně a stromů).
 • Realizovali jsme výzdobu pavilonku k 17. listopadu 2019.

Do budoucna plánujeme:

 • Nadále pomáhat s aktivitami pro veřejnost Adventní zpívání a Sportovní den.
 • Podílet se na vypracování návazných projektových žádostí pro realizaci architektonických návrhů viz výše.
 • Rozšířit informování veřejnosti na této webové stránce.
 • Zapojit do života spolku větší množství rodičů a přátel školy a tím jí efektivněji pomáhat.

Děkujeme:

 • Vedení školy za vstřícnou a stálou komunikaci.
 • Učitelům školy za spolupráci.
 • Rodičům žáků za příspěvky, které pomohly k realizaci aktivit školy a nákupu vybavení.
 • Rodičům a prarodičům, kteří se podílejí na aktivitách spolku (koordinace aktivit, vedení kroužků, účetnictví, komunikaci s MČ Praha 12, MHMP Praha atd.)

Budeme rádi, když se do aktivit spolku zapojíte a oslovíte nás na emailu: spolek@zstgm-praha.cz. Pomoc může být jednorázová, krátkodobá nebo dlouhodobá.

                                                                                         S pozdravem Anna Pospíšilová a Lucie Sobotková

 

Nepřihlášený