Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Akce, činnosti

EV, akce a činnosti

2021/2022

Sběr 19. 11. 2021

Den Ekoškol 2021

V úterý 9. 11. 2021 proběhla na naší škole oslava Dne Ekoškol. Do projektového dne se zapojily všechny třídy na naší škole, od nultého až do devátého ročníku. Žáci i učitelé se oblékli do zelené barvy a po celý den se všichni věnovali hravým kvízům s ekologickou tématikou.

    

 

Přírodou krok za krokem
projekt žáků 7. - 9. ročníků - příroda kolem nás: stopy zvířat, environmentální kvízy, exkurze na hráz vodního díla Švihov. návštěva vodního domu a včelího světa v Hulicích.

2020/2021

Beseda s Tondou Obalem

Žáci prvního stupně se znovu po čase zúčastnili besedy o třídění odpadu se společností EKO-KOM. Lektoři projektu Svět třídění a recyklace společně s animovanou postavou Tondou Obalem si povídali s žáky prvního stupně o tom jak správně třídit odpad. Beseda se žákům velmi líbila.

2019/2020

BOTANICKÁ ZAHRADA
S žáky 8. tříd jsme navštívili trojskou botanickou zahradu, kde jsme pozorovali smrtonosné pasti ve skleníku Fata Morgana masožravých rostlin (rosnatky, láčkovky, mucholapky). 

 

MODŘANSKÉ TŮNĚ
Jedná se o přírodní památku na pravém břehu Vltavy. S Žáky 9. tříd jsme v rámci semináře z přírodopisu tuto lokalitu navštívili a v tůních jsme hledali bezobratlé živočichy.

 

2018/2019

Den Země 2019

 

Úklid Modřanské rokle
V rámci akcí pořádaných ke Dni Země uklízeli naši žáci Modřanskou rokli.

 

Ekoprogram „Mravenčí stezkou“  2.třída
Ve středu 10.4.2019 jsme se zúčastnili programu Ekocentra Koniklec s názvem „Mravenčí stezkou“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě mravenců, vyzkoušeli jsme si, jak se mravenci dorozumívají, přemýšleli jsme o životě v mraveništi a úlohách jednotlivých mravenčích kast. Program se nám velice líbil.

 

Eko 1. třídy
12.4. pro nás organizace Koniklec připravila program Domácí a divoká zvířata s různými aktivitami, kde jsme se seznámili se zvířaty, jejich užitkem pro člověka, mohli jsme vše vnímat různými smysly. Žákům se program líbil.

 

Sběr únor 2019
V únoru proběhl bleskový sběr papíru, víček, hliníku a nově také textilu.
Jako vždy pomáhali deváťáci a na závěr si zasloužili sladkou odměnu v naší oblíbené  cukrárně u školy.

 

.
Vodní škola – vnitřní program
Téma pro 9. třídu – VODA A DOMÁCNOST 

 

Můj strom
6.11. 2018 se žáci 4.B zúčastnili ekologické akce  Můj strom. Určovali a poznávali stromy podle listí a kůry a dozvěděli se, proč jsou stromy pro lidi tak důležité. Společně s lektorkou vytvořili 3D pracovní listy, které si navzájem porovnávali a posuzovali. Počasí nám přálo, i když byl listopad. Akce se vydařila.

 

Ekozahrádka – úklid
Na podzim proběhla první fáze úpravy ekozahrádky. Především bylo zapotřebí upravit kompost a jeho okolí, s čímž souviselo také hrabání spadaného listí a dloubání mechu ze spár okolo sprinterské dráhy. V neposlední řadě jsme posbírali odpadky, kterých se v popadaném listí nashromáždilo požehnaně. Na jaře bude úklid probíhat znovu, tentokrát navíc se sázením vybraných rostlin do záhonů naší zahrádky.

 

Tonda Obal na cestách
Třídění odpadů je pro nás dnes už samozřejmostí. Ale abychom věděli, jak opravdu správně třídit, přijel k nám v pátek 9.11.2018 „Tonda Obal na cestách“. Společně jsme si v rámci tohoto ekoprogramu připomněli, jak je třídění důležité. Dozvěděli jsme se o zpracování vytříděných materiálů a jejich novém využití. Třídění jsme si i prakticky vyzkoušeli.

 

Vodní škola
V rámci projektu Vodní škola se žáci 8. třídy zabývali tématikou zelených střech.

V rámci projektu Vodní škola absolvovali žáci 9.třídy komentovanou prohlídku Čistírny odpadních vod v Čertousech.

 

Nepřihlášený