Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Prevence

Prevence sociálně patologických jevů
metodička prevence: Mgr. Vendula Tomšíková
telefon: 241 774 913, 778 476 478
e-mail:  vendula.tomsikova@zstgm-praha.cz

Konzultace pro žáky a rodiče: dle domluvy

Preventivní program školy
Preventivní program slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

/Preventivní program školy 23-24 - ZŠ TGM.pdf

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

1)      Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů (1. – 9. ročník)
2)      Bloky primární prevence (4. – 9. ročník) – spolupráce s Proxima Sociale,o.p.s.
3)      Kurzy a besedy (1. – 9. ročník) – spolupráce s HZS, MČ Praha 12, Policií ČR,  Městskou policií hl. m. Prahy, …
4)      Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů
5)      Zapojení rodičů do činnosti školy – Školská rada, Kolektiv rodičů, přednášky, …

 

Nepřihlášený