Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

EKOTÝM

 

školní rok 2023/2024

Zástupci pedagogů:

Mgr. Barbora Janů – koordinátorka programu Ekoškola
Mgr. Zdeňka Olmerová – koordinace Ekoškoly 1. a 2. tříd (pavilon K Vltavě)
Mgr. Jindřiška Kulišová – ředitelka školy

Správní zaměstnanci:

Miroslav Zeman – školník (monitoring energie, odpadu, prostředí školy)
Lenka Šebestová – ekonomka (nákup úklidových prostředků, monitoring odpadu)
Dagmar Zemanová (s žáky školní družiny) - školní družina (zalévání školní zahrádky)

Žáci:

3.A - Vojtěch Malatinec, Adéla Albrechtová, Ela Michaličová
3.B - Vojtěch Kurkin
4.A - Vojtěch Florjánek, Klára Kolbabová
4.B - Emma Petrová, David Lapeš
5.A - Anna Hrdinová, Anna Ouřadová
5.B - Ema Žárová, Julie Žárová, Liliana Špinková
6.A - Tereza Černá, Anna Šebestová
6.B - Anna Kusovská, Matěj Albrecht
7.A - Lucie Valášková, Michaela Zouharová
7.B - Lukáš Pecka, Jakub Hlaváč, Tereza Cintlová, Vendula Tůmová
8.A - Tereza Rychtaříková
8.B - Karolína Charvátová, Adéla Svobodová
9.A - Barbora Šabová, Eliška Vojíková
9.B - Tomáš Matúš Mikolaj, Ferdinand Radosta, Miroslav Vachuda, Jakub Juránek

Celkem 33 členů

 

školní rok 2022/2023

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jindřiška Kulišová – ředitelka školy
Mgr. Barbora Schülerová – statutární zástupkyně ředitelky
Mgr. Barbora Janů – koordinátorka programu Ekoškola
Mgr. Zdeňka Olmerová – koordinace Ekoškoly 1. a 2. tříd (pavilon K Vltavě)

Správní zaměstnanci:

Miroslav Zeman – školník (monitoring energie, odpadu, prostředí školy)
Lenka Šebestová – ekonomka (nákup úklidových prostředků, monitoring odpadu)
Dagmar Zemanová (s žáky školní družiny) - školní družina (zalévání školní zahrádky)

Žáci:

3.A - Vojtěch Florjánek, Klára Kolbabová
3.B - Emma Petrová, David Lapeš
4.A - Anna Hrdinová, Anna Ouřadová
4.B - Ema Žárová, Julie Žárová, Liliana Špinková
5.A - Anna Kusovská
5.B - Anna Černochová, Anna Kotschová
6.A - Lucie Valášková, Michaela Zouharová
6.B - Lukáš Pecka, Jakub Hlaváč, Tereza Cintlová, Vendula Tůmová
7.A - Tereza Rychtaříková, Nela Humhalová
7.B - Ema Hodanová
8.A - Karolína Prokšová, Barbora Šabová, Tereza Šálová, Eliška Vojíková
8.B - Lukáš Doležal, Tomáš Matúš Mikolaj, Ferdinand Radosta, Miroslav Vachuda
9.A - Tomáš Rychtařík, Čeněk Tůma
9.B - Anežka Vodenková, Dominik Füzér

Celkem 33 členů


školní rok 2021/2022

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jindřiška Kulišová – ředitelka školy
Mgr. Barbora Schülerová – statutární zástupkyně ředitelky
Mgr. Barbora Janů – koordinátorka programu Ekoškola
Mgr. Zdeňka Olmerová – koordinace Ekoškoly 1. a 2. tříd (pavilon K Vltavě)

Správní zaměstnanci:

Miroslav Zeman – školník (monitoring energie, odpadu, prostředí školy)
Lenka Šebestová – ekonomka (nákup úklidových prostředků, monitoring odpadu)
Dagmar Zemanová (s žáky školní družiny) - školní družina (zalévání školní zahrádky)
Irena Procházková – vedoucí školní jídelny (monitoring a spolupráce se ŠJ)

Žáci:

3. třídy – Diana Bodak, Samuel Hošek, Laura Vrňáková (3.A); Ema Žárová, Julie Žárová, Liliana Špinková (3.B)
4. třídy – Anna Kusovská, Josef Gašparovič (4.A), Anna Černochová (4.B)
5. třídy – Vilém Markvart, Lukáš Pecka, Michaela Zouharová (5.A); Vendula Tůmová, Lucie Valášková (5.B)
6. třídy – Tereza Rychtaříková, Tomáš Humhal (6.A); Ema Hodanová, Anna Sumová (6.B)
7. třídy – Karolína Prokšová, Barbora Šabová, Tereza Šálová, Eliška Vojíková (7.A); Lukáš Doležal, Tomáš Matúš Mikolaj, Ferdinand Radosta, Miroslav Vachuda (7.B)
8. třídy – Čeněk Tůma, Tomáš Rychtařík (8.A); Nela Váchová, Anežka Vodenková (8.B)
9. třídy – Zuzana Bláhová, Barbora Nakládalová, Kristýna Vojíková (9.B)

Celkem 33 členů

 

 


2019/2020

2018/19

6. schůzka
5. schůzka
4. schůzka
3. schůzka
2. schůzka
1. schůzka

2017/18

6. schůzka
5. schůzka
4. schůzka
3. schůzka
2. schůzka
1. schůzka

Zástupci pedagogů:

Mgr. Květuše Bošková – ředitelka školy
Mgr. Marie Vačkářová – zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jindřiška Kulišová – koordinátorka programu Ekoškola
Mgr. Andrea Vaňková, Mgr. Dagmar Schwarzová – zást. koord. Ekoškoly
Mgr. Zdeňka Olmerová – koordinace Ekoškoly 1. a 2. tříd (pavilion K Vltavě)

Správní zaměstnanci:

Irena Procházková – vedoucí školní jídelny (monitoring a spolupráce se ŠJ)
Josef Moudrý – školník (monitoring energie, odpadu, prostředí školy)
Hana Bělohlávková – ekonomka (nákup úklidových prostředků, monitoring odpadu)

Žáci:

3. třídy – Míša Šimek, Filip Řehák (3.A), Ondra Máša, Bára Šabová (3.B)
4. třídy – Anežka Vodenková, Madla Chlanová (4.A), Čenda Tůma, Tom Rychtařík (4.B)
5. třídy – Terezka Florjanková, Tom Zimčík, Kiki Nováková (5.A), Bětka Skleničková, Kristýnka Vojíková, Bára Nakládalová (5.B)
6. třídy – Mája Zemková, Dita Šilhavá (6.A), Ela Reichová, Péťa Jindřichová (6.B)
7. třídy – Adéla Rohlenová, Míša Fiedlerová (7.A), Aneta Pajerová, Terka Šolcová (7.B)
8. třída – Matyáš Budín, Tomáš Starý
9. třída– Martina Šmídová, Kristýna Zborteková

Celkem 35 členů


2016/17

Hodnocení EVVO ZŠ TGM v Praze 12 2016-17
Vlastní hodnocení –  EKOtým – EKOŠKOLA ZŠ TGM v Praze 12 – 2016-17

9. schůzka Ekotýmu
8.schůzka Ekotýmu
7.schůzka Ekotýmu
6. schůzka Ekotýmu
5. schůzka Ekotýmu
4. schůzka Ekotýmu
3. schůzka Ekotýmu
2. schůzka Ekotýmu
1. schůzka Ekotýmu

2015/2016

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY – červen 2016

List pro EKOtým  – EKOŠKOLA  ZŠ TGM v Praze 12  – 2015/16

Osnova:
1.  Složení :  zást. pedag. + správní zam. + žáci 3.-9. tř. / zpravidla 2 žáci /
Celkem 29 členů

2.  Frekvence schůzek :  1x v měsíci
      Provozní porady:        vedení Ekoškoly – dle potřeby
                                           /Šváchová, Lorencová a Bohumský, K.Hájek, K.Zborteková/
– řeší aktuální problémy, připravuje úkoly pro Ekotým…

3.  Akce  :

 • světový den Ekoškol – Tonda Obal na cestách (1.- 9. roč.)
 • doprovodné akce ke Dni Země – výukové programy Ekocentra Koniklec (1. – 9. roč.)
 • ve spolupráci s MČ P12 – úklid u Vltavy (6. roč.), stánek na akci v areálu Viničního domku (Ekotým), doprovodné výtvarné akce (4.A, 5.A, 6.tř.) návštěva Národního zemědělského muzea (Ekotým)
 • schůzka s konzultantkou Ekocentra Tereza (Ekotým)
 • monitoring – odpady, spotřeba elektrické energie (Ekotým)
 • „Den s…“ (vybraní žáci 4., 5. a 6. tříd)
 • „Kvízování s Ekoškolou“ (Ekotým)
 • „Duben – měsíc luštěnin“ (ŠJ, jednotlivé třídy v rámci výuky)
 • Příprava na audit – vzhledem ke změnám ve vedení Ekotýmu využita nabídka z Ekocentra Tereza a podána žádost o odložení auditu na podzim 2016
 • ve výuce zapracována témata Ekoškoly:  prostředí školy, odpady, voda, energie, šetrný spotřebitel, doprava                

4.   Návrhy na změny :

 • v příštím školním roce vyčlenit delší čas pro schůzky Ekotýmu
 • monitoring – spotřebu elektřiny zaznamenávat vždy na konci měsíce
 • zjistit možnosti monitoringu spotřeby vody
 • pokusit se zavést pro žáky se zájmem o životní prostředí  Ekokroužek
 • pořádat více exkurzí pro Ekotým
 • zaměřit se na další úpravy prostředí školního klubu jako místnosti pro setkávání  žáků

5.   Další:  Poděkování všem zúčastněným za celoroční práci v rámci EKOŠKOLY .

8.6.2015                                                                                           Jindřiška Kulišová

8. a 9. schůzka ekotýmu 6. a 27. 5. 2016

Přítomni: Mgr. Marie Vačkářová, Mgr. J. Kulišová. Mgr. Jolana Vavrová 3.A J. Flosman, V. Zita 3.B T. Bohumský, T. Florjanková 4.A O. Křížek, L. Hrábek 4.B M. Jirásek, E. Reichlová 5.A A. Rohlenová, D. Schlosser 6.tř. T. Starý, M. Budín 7.tř. M. Šmídová 8.tř. T. Bohumský, K. Hájek 9.tř. D. Šváchová, R. Lorencová
Úkoly z minula: Plánované akce a aktivity proběhly (akce plánované na 20. a 21. 4. spojeny, pojaty jako „generálka“ na Den Země)
Den Země se vydařil, naši žáci byli úspěšní v soutěžích souvisejících se Dnem Země pořádaných MČ P.12, byly oceněny jak obrázky hmyzu, tak hmyzí hotely. Oceněným žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Úkol obou aktuálních schůzek – tvorba plánu |Ekoškoly pro následující školní rok ( velký Ekotým 6. 5. ) a rozdělení sledovaných oblastí (27. 5.)
Navržen nový systém monitoringu – odečty elektřiny 1x měsíčně
Zjistit, zda lze získat informace o spotřebě vody (vodoměr není volně přístupný – lze poskytnut fakturaci? )
Nové úkoly:
Vytvořit pracovní skupiny, které budou dohlížet na plnění naplánovaných úkolů
16. 6. – bleskový sběr papíru
21. – 23. 6. jazykově – environmentální výjezd – Loutí u nové Rabyně (4.A a 5. A,B)
Další schůzka – 24. 6.
Zapsala: D. Šváchová, pro web zpracovala J. Kulišová

6. schůzka ekotýmu 26. 2. 2016

Přítomni: Mgr. J. Kulišová
3.A J. Flosman, V. Zita
3.B T. Bohumský, T. Florjanková
4.A O. Křížek, L. Hrábek
4.B M. Jirásek, E. Reichlová
5.A A. Rohlenová, D. Schlosser
6.tř. T. Starý, M. Budín
7.tř. M. Šmídová
8.tř. T. Bohumský, K. Hájek
9.tř. D. Šváchová

Úkoly z minula:
1. Exkurze – NZM „Les – příběhy tromů a lidí“ – zajištěno, 16. 3. 2016, sraz u školy, cena 30,-Kč
2. Žádost o audit – odeslána
3. Den Země – obrázky hmyzu – odesláno, hmyzí hotel -trvá
stánek s aktivitami – poznávání luštěnin:
A) přiřazování názvů k fotografiím
B) poznávání podle hmatu
C) sazeničky
D) poznávání látek podle čichu
4. Ukliďme svět – zúčastní se 7. třída

Stále trvá:
– důsledně kontrolovat třídění odpadu
– kontrolovat protékající vodu
– hlídat čistotu ve škole
– příprava programu Dne Země 23. 4.

Nové úkoly:
– Nákup dalších kontejnerů na tříděný odpad (J. Kulišová ve spolupráci s vedením školy a ekonomkou školy
– „Den s“ – program pro veřejnost 20.3.
– příprava programu pro spolužáky v návaznosti na exkurzi v NZM – „Les…“ -akce proběhne 21. 3. (Den stromů)
Zapsala: D. Šváchová

5. schůzka ekotýmu 5. 2. 2016

Přítomni:
Mgr. J. Kulišová, Mgr. J. Vavrová
3.A  J. Flosman, V. Zita
3.B  T. Bohumský, T. Florjanková
4.A  O. Křížek, M. Zemková
4.B  M. Jirásek, E. Reichlová
5.A  A. Rohlenová, D. Schlosser
6.tř.  T. Starý, M. Budín
7. M. Šmídová
8.tř.  T. Bohumský, K. Hájek
9.tř.  D. Šváchová, R. Lorencová

1. Úkoly z minula:
– Návrhy na monitoring – dotazníky pro veřejnost (ekotým, třídní kolektivy) – nedodány
– Monitorování odběru plynu – srovnání před a po výměně oken (ve spolupr. s p. Procházkou) – delší časový horizont, započato
– Analýza provozu školy – kontrola, dopracování (J. Vavrová, 6. roč. + ved. ekotýmu) – splněno
– Pořádek ve škole – dohlédnout, zda třídy II. stupně dbají o oblast svého dozoru (vyučující, ekotým) – splněno
– Nádoby na tříděný odpad – kontrola stavu nádob, případná výměna (ekotým ve spolupráci se žákovskou samosprávou) – pracujeme na tom
– Zajištění exkurze pro ekotým s následným vytvořením projektu pro školu návrhy – Národní zemědělské muzeum (NZM) – (J.Kulišová) – březen 2016, v jednání

Stále trvá:
– Dohlížet na správné třídění – sešlápnutí PET lahví
– Informovat o sběrných místech hliníku:
přízemí – vedle automatu (spodní kontejner
1. patro – IV.A  hned za dveřmi
2. patro – učebna přírodopisu (u p. uč. Vavrové)
3. patro – před učebnou zeměpisu
O sběr hliníku a vyklízení nádob se bude starat IV. A

2. Nové úkoly:
22. 4. – Ukliďme svět – úklid u Vltavy ve spolupráci s OŽP MČ Praha 12
23. 4. – Den Země 2016  –  areál Viničního domku soutěže   – pro jednotlivce – obrázek hmyzu, 12 vybraných bude použito na plakát ke Dni Země (učitelé VV)                – pro kolektivy – hmyzí hotel (učitelé VV a PČ)
– příprava stánku s aktivitami (Ekotým ve spolupráci s učiteli VV)
Výhledově – duben / květen – Den s Ekotýmem ( program pro děti z pavilonku)

Zapsala: D. Šváchová
Další schůzka: pouze vedení ekotýmu – dle potřeby
širší ekotým 26. 2. 2016
Případná změna termínu bude včas oznámena.


4. schůzka ekotýmu 6. 1. 2016

Přítomni:
Mgr. J. Kulišová, Mgr. J. Vavrová, D. Schwarzová
3.A  J. Flosman, V. Zita
3.B  T. Bohumský, T. Florjanková
4.A  O. Křížek
4.B  M. Jirásek, E. Reichlová
5.A  A. Rohlenová, D. Schlosser
6.tř.  T. Starý, M. Budín
8.tř.  T. Bohumský, K. Hájek
9.tř.  D. Šváchová,

Úkoly:
Informovat ve třídách o nových kontejnercích na tříděný odpad
Dohlížet na správné třídění – sešlápnutí PET lahví
Informovat o sběrných místech hliníku:
přízemí – vedle automatu (spodní kontejner
1.      patro – IV.A  hned za dveřmi
2.      patro – učebna přírodopisu (u p. uč. Vavrové)
3.      patro – před učebnou zeměpisu

O sběr hliníku a vyklízení nádob se bude starat IV. A

Zapsala: D. Šváchová
Další schůzka: pouze vedení ekotýmu 12. 1. 2016
širší ekotým 5. 2. 2016
Případná změna termínu bude včas oznámena.
 

3.schůzka ekotýmu 4.12. 2015
Přítomni:
Mgr. J. Kulišová
3.A J. Flosman, V. Zita
3.B T. Bohumský, T. Florjanková
4.A O. Křížek, L.Hrábek
4.B M. Jirásek, E. Reichlová
5.A A. Rohlenová, D. Schlosser
6.tř.omluveni – Mikulášská nadílka v Mtš
7.tř. K. Zborteková
8.tř. T. Bohumský, K. Hájek
9.tř. D. Šváchová, R. Lorencová

1. Úkoly z minula:
– Světový den Ekoškol „Tonda Obal na cestách“ (J. Kulišová) – splněno
– Připomenutí Světového dne Ekoškol ve školním rozhlase (D. Šváchová) – splněno
– Zjistit zájem o přírodovědný kroužek (všichni) – probíhá
– Informace o questingu a možnosti vytvoření questu – nesplněno, přesunuto na jaro, po projití questu u Botiče

2. Nové úkoly:
– Návrhy na monitoring – dotazníky pro veřejnost (ekotým, třídní kolektivy)
– Monitorování odběru plynu – srovnání před a po výměně oken (ve spolupr. s p. Procházkou)
– Analýza provozu školy – kontrola, dopracování (J. Vavrová, 6. roč. + ved. ekotýmu)
– Pořádek ve škole – dohlédnout, zda třídy II. stupně dbají o oblast svého dozoru (vyučující, ekotým), připomenutí oblastí
– nádoby na tříděný odpad – kontrola stavu nádob, případná výměna (ekotým ve spolupráci se žákovskou samosprávou)
– Zajištění exkurze pro ekotým s následným vytvořením projektu pro školu návrhy – Národní zemědělské muzeum (NZM)
– Podolská vodárna (J.Kulišová)

Další:
– Jak správně třídit hliník – po zmáčknutí drží tvar a nerozbaluje se (všichni poučí spolužáky)
– Návrhy na vylepšení školy – WC u školní jídelny (na vědomí vedení školy)
– bezpečnost a hygiena va školní jídelně
– Exkurze v blízkém okolí – biopotraviny (EVVO – J. Vavrová)
– Reálný pohled na úpravy v ekozahrádce – jezírko
– Hra (připravilo vedení ekotýmu)
– Diskuze – odpady v domácnostech, třídění, odvoz
– Webové stránky NZM, Podolské vodárny – vodnistrazci.cz (pracovní listy)

Zapsala: D. Šváchová
Další schůzka: 18. 12. 2015

2. schůzka ekotýmu 27. 10. 2015
Přítomni:
Mgr. J. Kulišová, Mgr. J. Vavrová
3.A J. Flosman, V. Zita
3.B T. Bohumský, T. Florjanková
4.A O. Křížek, M. Zemková
4.B M. Jirásek, E. Reichlová
5.A A. Rohlenová, D. Schlosser
6.tř. T. Starý, M. Budín
7.tř. M. Šmídová, K. Zborteková
8.tř. T. Bohumský, K. Hájek
9.tř. D. Šváchová, R. Lorencová
Úkoly:

 1. Program ke Světovému dni Ekoškol „Tonda Obal na cestách“ (J. Kulišová)
 2. Připomenutí Světového dne Ekoškol ve školním rozhlase (D. Šváchová)
 3. Zjistit zájem o přírodovědný kroužek (všichni)
 4. Informace o questingu a možnosti vytvoření questu

Splněno:
Bleskový sběr papíru
Započaty úpravy školního klubu
Příprava terénu pro jezírko v ekozahrádce

Děkujeme:   Žákovské samosprávě, p. uč. Schülerové a dětem ze 6. třídy za zajištění bleskového sběru papíru.
Zapsala: D. Šváchová
Další schůzka: 4. 12. 2015

1.schůzka 23.9.15
Přítomni:
Mgr. Marie Vačkářová, Mgr. Jindřiška Kulišová, Mgr. Jolana Vavrová,  Mgr. Dagmar Schwarzová
3. A  J.Flosman, V.Zita
3. B  T.Bohumský, T. Florjanková
4. A  Lukáš Hrábek, Ondřej Křížek
4. B  Marek Jirásek, Ella Reichová
5. A  Adéla Rohlenová, Schlosser
5. B  Sabina Čerstvá, Aneta Pajerová
6. tř. Tomáš Starý, Matyáš Budín
7. tř.  Martina Šmídová, Kristýna Zborteková
8. tř.  Kryštof Hájek, Tomáš Bohumský
9. tř.  Dita Šváchová, Renata Lorencová
Úkoly:
1)      Nové složení Ekotýmu – zástupci pedagogů i žáků
2)      Vedení Ekotýmu: R. Lorencová, D. Šváchová -9.tř., T. Bohumský, K. Hájek _ 8.tř.
3)      Plán činností, akční plán Ekoškoly
4)      Obhajoba titulu Ekoškola v jarním termínu
5)      Rozdělení oblastí dozoru:
4.B            ekokoutek /D. Schwarzová/
6. třída    ekozahrádka /J. Vavrová/
7. třída    plasty /p. školník/
8. třída    PET víčka, hliník /J. Kulišová, J. Vavrová/, energie – T. Bohumský, K. Hájek /M. Vačkářová/
9.třída      voda /L. Krotilová/
6) Monitoring energie, plastů, směsného odpadu – T. Bohumský, K. Hájek
7) Úpravy prostředí školy, zaměřeno na školní klub
8) Další:      připomenout důsledné třídění odpadu – všichni
zajištění semináře v Tereze – J. Kulišová
bleskový sběr papíru, makak – se žákovskou samosprávou
modřanské Bramborobraní 4. 10. 2015 – informace pro rodiče
Zapsala: D. Šváchová
Další schůzka: pátek 23. 10. 2015

EKOTÝM 2015/2016
Zástupci pedagogů:
Mgr. Květuše Bošková – ředitelka školy
Mgr. Marie Vačkářová – zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jindřiška Kulišová – koordinátorka programu Ekoškola
Mgr. Jolana Vavrová a Mgr. Dagmar Schwarzová – zást. koord. programu Ekoškola
Mgr. Zdeňka Olmerová – koordinace činností Ekoškoly 1. a 2. tř.
Správní zaměstnanci:
Irena Procházková – vedoucí ŠJ /monitoring odpadů ŠJ/
J. P. Grasser – školník /monitoring plastů a energie, prostředí školy/
Miluše Bendová – uklízečka / monitring směsného odpadu/
Zástupci třídních kolektivů:
3. A – Martin Bohumský, Tereza Florjanková
3. B – Jakub Flosman, Vítek Zita
4. A – Lukáš Hrábek, Ondřej Křížek
4. B – Marek Jirásek, Ella Reichová
5. A – Adéla Rohlenová,Daniel Schlosser
5. B – Sabina Čerstvá, Aneta Pajerová
6. tř. -Tomáš Starý, Matyáš Budín
7. tř. – Martina Šmídová, Kristýna Zborteková
8. tř. – Kryštof Hájek, Tomáš Bohumský
9. tř – Dita Šváchová, Renata Lorencová

Ekotým má celkem 29 členů.

Nepřihlášený