Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Pedagogický sbor

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitelka: 
Mgr. KULIŠOVÁ Jindřiška, E-mail: jindriska.kulisova@zstgm-praha.cz 
telefon: 241 773 132

Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. SCHŰLEROVÁ Barbora (9.A)
E-mail: barbora.schulerova@zstgm-praha.cz

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky: Mgr. KROTILOVÁ Libuše
E-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz

PEDAGOGICKÝ SBOR:

SKORKOVSKÁ Miroslava  (přípravná třída), E-mail:miroslava.skorkovska@zstgm-praha.cz
Mgr. BARUSOVÁ Blanka (1.A),  E-mail: blanka.barusova@zstgm-praha.cz
Mgr. LAPEŠOVÁ Jana  (1.B), E-mail: jana.lapesova@zstgm-praha.cz
Mgr. OLMEROVÁ Zdeňka (2.A), E-mail: zdenka.olmerova@zstgm-praha.cz
Mgr. JEDLIČKOVÁ Milena (2.B), E-mail: milena.jedlickova@zstgm-praha.cz
Ing. URBANOVÁ Zuzana (3.A), E-mail: zuzana.urbanova@zstgm-praha.cz
Brožová Kateřina (3.B), E-mail: katerina.brozova@zstgm-praha.cz
Mgr. ŠVECOVÁ Radmila (4.A), E-mail: radka.svecova@zstgm-praha.cz
PaedDr. FOUSEK František (4.B), E-mail: frantisek.fousek@zstgm-praha.cz
SVOBODA Miroslav (5.A), E-mail: miroslav.svoboda@zstgm-praha.cz
TIKOVSKÝ Daniel (5.B), E-mail: daniel.tikovsky@zstgm-praha.cz
MUDr. ŠTROFOVÁ Helena (6.A), E-mail: helena.strofova@zstgm-praha.cz
Mgr. KORECKÁ Andrea (6.B), E-mail: Korecka.Andrea@zstgm-praha.cz
KUSOVSKÝ Pavel (7.A), E-mail: pavel.kusovsky@zstgm-praha.cz
Mgr. PEŘINA Milan (7.B), E-mail: milan.perina@zstgm-praha.cz
Mgr.  TOMŠÍKOVÁ Vendula (8.A), E-mail: vendula.tomsikova@zstgm-praha.cz
Mgr. JANŮ Barbora (8.B), E-mail: barbora.janu@zstgm-praha.cz
MgA. ŠTĚPNIČKOVÁ Pavla (9.B), E-mail: pavla.stepnickova@zstgm-praha.cz

Mgr. BOŠKOVÁ Květuše, E-mail: kvetuse.boskova@zstgm-praha.cz
ROUBALOVÁ Anastázie Zuzana, E-mail: zuzana.roubalova@zstgm-praha.cz
Bc. ZÁMEČNÍKOVÁ Jana, E-mail: jana.zamecnikova@zstgm-praha.cz
Ing. KOHOUTOVÁ Eva, E-mail: eva.kohoutova@zstgm-praha.cz
Bc. JEŘÁBEK Jakub, E-mail: jakub.jerabek@zstgm-praha.cz
KOLESA Vojtěch BSc.,E-mail: vojtech.kolesa@zstgm-praha.cz
Mgr. SLOVÁKOVÁ Karolína, E-mail: karolina.slovakova@zstgm-praha.cz
Mgr. MELNYK Ira, Email: ira.melnyk@zstgm-praha.cz

VYCHOVATELKY:

ČECHÁKOVÁ Martina, E-mail: martina.cechakova@zstgm-praha.cz
KALBÁČOVÁ Monika, E-mail: monika.kalbacova@zstgm-praha.cz
ZEMANOVÁ Dagmar, E-mail: dagmar.zemanova@zstgm-praha.cz
ŠŤASTNÁ Michaela, E-mail: michaela.stastna@zstgm-praha.cz
KRIŠTOFOVICOVÁ Anna, E-mail: anna.kristofovicova@zstgm-praha.cz


ASISTENTI PEDAGOGA:
Mgr. DYBALOVÁ Jana, E-mail: jana.dybalova@zstgm-praha.cz
RYNDOVÁ Radana, E-mail: radana.ryndova@zstgm-praha.cz
DÜRLOVÁ Michaela, E-mail: michaela.durlova@zstgm-praha.cz
Mgr. ŽIŠKOVÁ Lenka, Email: lenka.ziskova@zstgm-praha.cz
JANČÍKOVÁ Simona, E-mail: simona.jancikova@zstgm-praha.cz
RYNDOVÁ Kamila, E-mail: kamila.ryndova@zstgm-praha.cz
KOLÁTKOVÁ Petra, E-mail: petra.kolatkova@zstgm-praha.cz
ROSSMEISLOVÁ Barbora, E-mail: barbora.rossmeislova@zstgm-praha.cz
NESUKH Maryna, E-mail: maryna.nesukh@zstgm-praha.cz
SOSNINOVÁ Marina, E-mail: marina.sosninova@zstgm-praha.cz
VOSÁTKOVÁ Monika, E-mail: monika.vosatkova@zstgm-praha.cz
SEHNOUTKOVÁ Markéta, E-mail: marketa.sehnoutkova@zstgm-praha.cz

POVĚŘENEC:

Ing. JÁNEŠOVÁ Šárka, E-mail: sarka.janesova@zstgm-praha.cz

 

Nepřihlášený