Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Pedagogický sbor

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitelka: 
Mgr. KULIŠOVÁ Jindřiška, E-mail: jindriska.kulisova@zstgm-praha.cz 
telefon: 241 773 132

Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. SCHŰLEROVÁ Barbora (8.A)
E-mail: barbora.schulerova@zstgm-praha.cz

Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky: Mgr. KROTILOVÁ Libuše
E-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz

PEDAGOGICKÝ SBOR:

CUTHBERT Zdenka (přípravná třída), E-mail: zdenka.surkova@zstgm-praha.cz
Mgr. OLMEROVÁ Zdeňka (1.A), E-mail: zdenka.olmerova@zstgm-praha.cz
Mgr. JEDLIČKOVÁ Milena (1.B), E-mail: milena.jedlickova@zstgm-praha.cz
Mgr. BARUSOVÁ Blanka (2.A),  E-mail: blanka.barusova@zstgm-praha.cz
Brožová Kateřina (2.B), E-mail: katerina.brozova@zstgm-praha.cz
Mgr. ŠVECOVÁ Radmila (3.A), E-mail: radka.svecova@zstgm-praha.cz
PaedDr. FOUSEK František (3.B), E-mail: frantisek.fousek@zstgm-praha.cz
SVOBODA Miroslav (4.A), E-mail: miroslav.svoboda@zstgm-praha.cz
TIKOVSKÁ Michaela (4.B) E-mail:michaela.tikovska@zstgm-praha.cz
Ing. URBANOVÁ Zuzana (5.A), E-mail: zuzana.urbanova@zstgm-praha.cz
Ing. KRAFTA Martin (5.B), E-mail: martin.krafta@zstgm-praha.cz
Mgr. KOVÁŘOVÁ Stefanie (6.A), E-mail: stefanie.kovarova@zstgm-praha.cz
Ing. MARKOVÁ Julie (6.B), E-mail: julie.markova@zstgm-praha.cz
Mgr.  TOMŠÍKOVÁ Vendula (7.A), E-mail: vendula.tomsikova@zstgm-praha.cz
Mgr. JANŮ Barbora (7.B), E-mail: barbora.janu@zstgm-praha.cz
Mgr. POKORNÝ Miroslav (8.B), E-mail: miroslav.pokorny@zstgm-praha.cz
MUDr. ŠTROFOVÁ Helena (9.A), E-mail: helena.strofova@zstgm-praha.cz
Mgr. BOŠKOVÁ Květuše (9.B), E-mail: k.boskova@zstgm-praha.cz

MgA. ŠTĚPNIČKOVÁ Pavla, E-mail: pavla.stepnickova@zstgm-praha.cz
Mgr. PEŘINA Milan, E-mail: milan.perina@zstgm-praha.cz
KUSOVSKÝ Pavel, E-mail: pavel.kusovsky@zstgm-praha.cz
PhDr. JESENSKÝ Ondřej, E-mail: ondrej. jesensky@zstgm-praha.cz
Mgr. KORECKÁ Andrea, E-mail: Korecka.Andrea@zstgm-praha.cz
ROUBALOVÁ Anastázie Zuzana, E-mail: zuzana.roubalova@zstgm-praha.cz
ZÁMEČNÍKOVÁ Jana, E-mail: jana.zamecnikova@zstgm-praha.cz
TIKOVSKÝ Daniel, E-mail: daniel.tikovsky@zstgm-praha.cz

VYCHOVATELKY:

ČECHÁKOVÁ Martina, E-mail: martina.cechakova@zstgm-praha.cz
KALBÁČOVÁ Monika, E-mail: monika.kalbacova@zstgm-praha.cz
DVOŘÁKOVÁ Věra, E-mail: vera.dvorakova@zstgm-praha.cz
ZEMANOVÁ Dagmar, E-mail: dagmar.zemanova@zstgm-praha.cz
KRIŠTOFOVICOVÁ Anna, E-mail: anna.kristofovicova@zstgm-praha.cz

ASISTENTI PEDAGOGA:

RYNDOVÁ Radana, E-mail: radana.ryndova@zstgm-praha.cz
DÜRLOVÁ Michaela, E-mail: michaela.durlova@zstgm-praha.cz
Mgr. ŽIŠKOVÁ Lenka, Email: lenka.ziskova@zstgm-praha.cz
JANČÍKOVÁ Simona, E-mail: simona.jancikova@zstgm-praha.cz
TIKOVSKÝ Daniel, E-mail: daniel.tikovsky@zstgm-praha.cz
JAGOŠ Daniel, E-mail: daniel.jagos@zstgm-praha.cz

POVĚŘENEC:

Mgr. POKORNÝ Miroslav, E-mail: miroslav.pokorny@zstgm-praha.cz

 

Nepřihlášený