Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Jazyky

Angličtina hrou

Ve středu 20. března se konal XIX. Ročník soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu v ZŠ s RVJ Bronzová.
Žáci si tak mohli vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách, křížovkách, na PC, ústně pak žáci předvedli samostatně svoji pohotovost ve „volné disciplíně“ (písničce, básničce, v krátkém vypravování, atd.). Nejlepší si odnesli věcné ceny a každý žák dostal čestné uznání za účast.

img_20190320_115556 img_20190320_120148 img_20190320_120200

Konverzační soutěž

Ve středu 6. března 2019 probíhala na naší škole konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce.
Měla tři kategorie: anglický jazyk pro 6. a 7. třídu, anglický jazyk pro 8. a 9. třídu a německý jazyk pro 8. a 9. třídu.
Letošní téma bylo: Zimní sporty, volný čas a počítače. Tedy témata žáků velice blízká.
Soutěž byla úspěšná a výkony žáků velice vyrovnané. Vítězům gratulujeme!

1 2 3 4 5 6 7

.

Nepřihlášený