Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

výchovná poradkyně – Mgr. Libuše Krotilová
telefon: 241 774 914,778 476 480
e-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz 
Konzultace pro žáky a rodiče po přechozí telefonické dohodě. 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 
Barunčina 11, Praha 4 - Modřany
telefon: 241 772 412; 241 774 672 
e-mail: info@ppp-modrany.cz
psycholog: PhDr. Alena Šebová 
e-mail: sebova@ppp-modrany.cz 

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

a)  Umělecké školy a konzervatoře (obory vzdělávání s talentovou zkouškou)
-  podání přihlášky do 30. 11. 2022
-  talentové zkoušky 2. – 15. 1.2023
-  talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1.2023
-  talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2023

b)  Střední školy
- podání přihlášky řediteli SŠ do 1. 3. 2023
- školní přijímací zkoušky v oborech bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky  22. 4. 2023 – 30. 4. 2023
- školní přijímací zkouška do maturitních oborů 12. 4. 2023 – 28. 4. 2023
     
          - jednotná přijímací zkouška
čtyřleté obory vzdělávání  
1. termín 13. 4. 2023 
2. termín 14. 4. 2023

obory šestiletých a osmiletých gymnázií 
1. termín 17. 4. 2023
2. termín 18. 4. 2023

náhradní termín pro všechny obory 
1. termín 10. 5. 2023
2. termín 11. 5. 2023

Žák  může podat do prvního kola přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky, potvrzenou přihlášku odevzdá řediteli příslušné střední školy.
Tiskopis přihlášky k přijímacímu řízení naleznete na webu  https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

/Nabídka pro žáky 8. třídy.pdf
/Nabídka pro žáky 9. třídy.pdf
Přijímací řízení na SŠ

Odkazy na webové stránky:
www.infoabsolvent.cz  
www.atlasskolstvi.cz 
www.nuv.cz
www.scio.cz
www.ucitelskenoviny.cz
www.msmt.cz
www.praha.eu
www.cermat.cz

 

Nepřihlášený