Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství
výchovná poradkyně – Mgr. Libuše Krotilová
telefon: 241 774 914,778 476 480
e-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz
Konzultace pro žáky a rodiče po přechozí telefonické dohodě
kariérový poradce – MgA. Pavla Štěpničková
telefon: 241 774 913, 778 476 478
e-mail: pavla.stepnickova@zstgm-praha.cz
Konzultace pro žáky a rodiče po přechozí telefonické dohodě

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12
Barunčina 11, Praha 4 - Modřany
telefon: 241 772 412; 241 774 672 
e-mail: info@ppp-modrany.cz
psycholog: PhDr. Alena Šebová
e-mail: sebova@ppp-modrany.cz

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024
a) Umělecké školy a konzervatoře (obory vzdělávání s talentovou zkouškou)
podání přihlášky do 30.11.2023
- talentové zkoušky 2. – 15. 1.2024
- talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1.2024
- talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2024
b) Střední školy
podání přihlášky do 20.2.2024
- školní přijímací zkouška - 15. 3. 2024 – 23. 4. 2024
náhradní termín 24.4.2024 – 5.5.2024
- jednotná přijímací zkouška
čtyřleté obory vzdělávání - 1. termín 12. 4. 2024
2. termín 15. 4. 2024

obory šestiletých a osmiletých gymnázií - 1. termín 16. 4. 2024
2. termín 17. 4. 2024
náhradní termín pro všechny obory - 1. termín 29. 4. 2024
2. termín 30. 4. 2024

/Přijímací řízení na SŠ (1).pdf
/Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zz (1).pdf

Přijímací řízení na SŠ
Odkazy na webové stránky:
www.msmt.cz
www.prihlaskynastredni.cz
www.cermat.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.scio.cz
www.prahaskolska.eu

 

 

Nepřihlášený