Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

výchovná poradkyně – Mgr. Libuše Krotilová
telefon: 241 774 914,778 476 480
e-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz

Konzultace pro žáky a rodiče: čtvrtek 15 – 16:30

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12
Barunčina 11, Praha 4 - Modřany
telefon: 241 772 412; 241 774 672 
e-mail: info@ppp-modrany.cz

psycholog: PhDr. Alena Šebová
e-mail: sebova@ppp-modrany.cz

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

      a)  Umělecké školy a konzervatoře (obory vzdělávání s talentovou zkouškou)

-  podání přihlášky do 30. 11. 2021
-  talentové zkoušky 2. – 15. 1.2022
-  talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1.2022
-  talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2022
 

b)  Střední školy

- podání přihlášky řediteli SŠ do 1. 3. 2022
- školní přijímací zkoušky v oborech bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky  22. 4. 2022 – 28. 4. 2022
- jednotná i školní přijímací zkouška do maturitních oborů 12. 4. 2021 – 28. 4. 2021

- jednotná přijímací zkouška   

čtyřleté obory vzdělávání    
1. termín 12. 4. 2022
2. termín 13. 4. 2022

obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín 19. 4. 2022
2. termín 20. 4. 2022

náhradní termín pro všechny obory
1. termín 10. 5. 2022
2. termín 11. 5. 2022

Žák  může podat do prvního kola přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky, potvrzenou přihlášku odevzdá řediteli příslušné střední školy. Tiskopis přihlášky k přijímacímu řízení naleznete na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Nabídka pro žáky 9. třídy

Nabídka pro žáky 8. třídy

Přijímací řízení na SŠ

Odkazy

Nepřihlášený