Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Výchovné poradenství

výchovná poradkyně – Mgr. Libuše Krotilová

telefon: 241 774 914,778 476 480

e-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz

Konzultace pro žáky a rodiče: čtvrtek 15 – 16:30

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

Barunčina 11, Praha 4 - Modřany

telefon: 241 772 412; 241 774 672 

e-mail: info@ppp-modrany.cz

psycholog: PhDr. Alena Šebová

e-mail: sebova@ppp-modrany.cz

 

Přijímací řízení na SŠ 2020-2021.pdf

Nabídka pro žáky 9. třídy.pdf

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

  1. Umělecké školy a konzervatoře (obory vzdělávání s talentovou zkouškou)

-  podání přihlášky do 30. 11. 2020

-  talentové zkoušky 2. – 15. 1.2021

-  talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1.2021

-  talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2021

bStřední školy

- podání přihlášky řediteli SŠ do 1. 3. 2021

- školní přijímací zkoušky v oborech bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky

22. 4. 2021 – 30. 4. 2021

- jednotné i školní přijímací zkoušky do maturitních oborů 12. 4. 2021 – 28. 4. 2021

 

- jednotné přijímací zkoušky   

      čtyřleté obory vzdělávání -    1. termín 12. 4. 2021

            2. termín 13. 4. 2021

      obory šestiletých a osmiletých gymnázií -    1. termín 14. 4. 2021

                                                                             2. termín 15. 4. 2021

      náhradní termín pro všechny obory  - 1. termín 12. 5. 2021

                                                                   2. termín 13. 5. 2021

                                

Žák  může podat do prvního kola přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky, potvrzenou přihlášku odevzdá řediteli příslušné střední školy. Tiskopis přihlášky k přijímacímu řízení naleznete na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Nabídka pro žáky 9. třídy

Nabídka pro žáky 8. třídy

Přijímací řízení na střední školy

Odkazy

Nepřihlášený