Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

EKOŠKOLA

O projektu

Koordinátorem programu EKOŠKOLA v ČR je Sdružení TEREZA.

Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli zapojit se do mezinárodního programu Ekoškola  /Eco-Schools/. Je to mezinárodní program, do něhož je zapojeno téměř 40 zemí z celého světa a účastní se ho zhruba 40 000 škol. V ČR dosud získalo titul EKOŠKOLA 240 škol.

Tento náš krok je logickým vyústěním našich několikaletých aktivit v oblasti environmentální výchovy. Realizace programu trvá přibližně jeden rok
a k získání prestižního titulu je třeba splnit předem daná kritéria. Škola před získáním titulu musí zažádat o audit splnění svého programu.

Hlavním cílem programu je ukázat, jak se žáci učí o environmentálních tématech, jak sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie
či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Realizaci programu řídí celoškolní pracovní tým Ekoškoly. Žáci vytvářejí vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci ve škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Nepřihlášený