Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Aktuality

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy
na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE
Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.
Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
– pro podporu od 1. 10. 2022 – ve dnech 27. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin a 29. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin,
– pro podporu od 1. 11. 2022 – od 18. 10. 2022 do 21. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.
Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. 
Podporu není možné žádat zpětně.

Žádost je třeba doručit osobně do školy. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.

Celá agenda se  zpracováním žádostí zákonných zástupců žáka dopadne na školu s tím, že schvalování,  je delegováno na ředitele školy –  schema.
Podrobnosti a upřesnění se dozvídáme postupně, sledujte stránky.

Mgr. Jindřiška Kulišová, ředitelka školy

Nepřihlášený