Nadpis

Ekoškola

Koordinátorem programu EKOŠKOLA v ČR je Sdružení TEREZA.

Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli zapojit se do mezinárodního programu Ekoškola  /Eco-Schools/. Je to mezinárodní program, do něhož je zapojeno téměř 40 zemí z celého světa a účastní se ho zhruba 40 000 škol.
V ČR dosud získalo titul EKOŠKOLA 240 škol.

Tento náš krok je logickým vyústěním našich několikaletých aktivit v oblasti
environmentální výchovy. Realizace programu trvá přibližně jeden rok
a k získání prestižního titulu je třeba splnit předem daná kritéria.
Škola před získáním titulu musí zažádat o audit splnění svého programu.

Hlavním cílem programu je ukázat, jak se žáci učí o environmentálních
tématech, jak sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie
či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Realizaci programu řídí celoškolní pracovní tým Ekoškoly.
Žáci vytvářejí vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci ve škole
v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.