Texty

Hrdá škola

// 20.05.2019 // // Aktuality

Školní parlament zapojil naši školu do projektu HRDÁ ŠKOLA.
Jednou z aktivit je kolekce školního oblečení, kterou si bude moci objednat každý žák i rodič  naší školy.
O vítězném návrhu hlasujte!!
Odkaz na hlasování: https://schoolsunited.cz/hlasovani/8b74de8e

Výsledky zápisu pro šk. rok 2019/20

// 09.05.2019 // // Aktuality

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 96 uchazečů.
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.…

>> Celý článek

Soutěž Fingr Play 2019

// 04.05.2019 // // Matematika a její aplikace, IT, FG

Žáci 9. ročníku se v předmětu Finanční gramotnost zúčastnili celostátní on – line soutěže FinGR Play a umístili se na skvělém 7. místě v České republice.
Tato hra nabízí zažít si život dospěláka nanečisto se všemi důsledky, které rozhodnutí hráčů přinesou. Hráči se stanou na „30 let“ správci rodinného rozpočtu a snaží se rodinu co nejlépe finančně zajistit. Dle výsledku v soutěži se to žákům určitě povedlo. Gratulujeme!

 

Památník heydrichiády

// 04.05.2019 // // 2018/19

Návštěva Památníku heydrichiády
4. dubna 2019 navštívili žáci 9. třídy Památník heydrichiády v kostele Cyrila a Metoděje. Toto jsou jejich dojmy.

 „…Když jsem vešla do krypty, kde se schovávali parašutisté, zmocnil se mě zvláštní pocit. Nedokážu si představit, jaké to pro ně muselo být, když žili v takovýchto podmínkách…“

„… Kostel byl pro mne velice zajímavý. Líbilo se mi vidět kus české historie naživo a ne jen v učebnici na papíře…“

„…Vidět na vlastní oči místo, kde se vše odehrálo, je pro…

>> Celý článek

Velikonoce na statku 4.AB

// 04.05.2019 // // 2018/19

V dubnu žáci 4. A a  4. B navštívili  s CK 2 Cífkův statek v Třebízi  nedaleko Slaného.

Děti se seznámily s čeledínem Kubou, děvečkou Ančou a dalšími lidmi na statku, kteří jim přiblížili život na vesnici v době minulé a pověděli jim i spoustu zajímavostí o Velikonočních zvycích. Součástí byla i ochutnávka domácího mazance, zdobení břízky pentlemi, hledání pokladu a tvořivá dílna.
Vše se vydařilo a moc se nám to líbilo..

Volba do ŠR

// 04.05.2019 // // Aktuality

Výsledky

Projekt Velikonoce ve 2.třídě

// 24.04.2019 // // 2018/19

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Pověděli jsme si proto o jejich důvodu a významu, zvycích i tradicích.
Pro nás jsou to také svátky vítání jara.

Ve čtvrtek 11.4.2019 jsme se sešli společně s rodiči na odpolední velikonoční dílničce. Ozdobili jsme si vajíčka, vyrobili krásnou velikonoční výzdobu a také jsme si ochutnali spoustu tradičních dobrot.

Při pracovních činnostech jsme zaseli osení a vyrobili výzdobu do květináčků. Už umíme nové velikonoční koledy. Víme, co je pašijový týden, v jednotlivých jsme se…

>> Celý článek

Ekoprogram „Mravenčí stezkou“ 2.třída

// 24.04.2019 // // 2018/19

Ve středu 10.4.2019 jsme se zúčastnili programu Ekocentra Koniklec s názvem „Mravenčí stezkou“.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě mravenců, vyzkoušeli jsme si, jak se mravenci dorozumívají, přemýšleli jsme o životě v mraveništi a úlohách jednotlivých mravenčích kast. Program se nám velice líbil. .

Pyžamový den

// 10.04.2019 // // 2018/19, 2018/19

Prvního dubna jsme prožili  Pyžamový den, přesto jsme se dokázali i něco naučit a neusnuli jsme.  .

Lyžák 2019

// 23.03.2019 // // Tělesná výchova

24.2. – 3.3. 2019   SMÍCHOVSKÁ DOUDA, Pec pod Sněžkou
Již po osmé jsme vyrazili do Krkonoš na lyžák. Týden se nám opravdu vydařil, počasí přálo a tak jsme se mohli naplno věnovat lyžím, běžkám a všemu co jsme měli v plánu.  .