Texty

Astronomická olympiáda

// 16.04.2014 // Komentáře nejsou povoleny // fyzika

KRAJSKÉ KOLOvýsledky

DEN ZEMĚ 2014

// 14.04.2014 // Komentáře nejsou povoleny // 2013/14

V sobotu 12. dubna 2014 se ve volnočasovém areálu Freestyle Park Modřany v ulici Vltavanů konal již XXIII. ročník DNE ZEMĚ Prahy 12.
Letošní ročník byl inspirován „Mezinárodním rokem rodinných farem“,
vyhlášeným OSN. Organizaci zajišťovala Městská část  Prahy 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a společností FSPM, a.s. provozovatelem Freestyle Parku.
Naše škola se zde prezentovala ekologickými soutěžemi a dílnou. V letošním roce jsme byli jedinou školou Prahy 12, která se aktivně zúčastnila DNE ZEMĚ.
Naši žáci…

>> Celý článek

PROJEKT OČMS 2014

// 11.04.2014 // Komentáře nejsou povoleny // 2013/14

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ – 9.4.2014
(6 hodin v každém ročníku ZŠ)
ZŠ TGM v PRAZE 12, PRAHA 4 – MODŘANY

Tento projekt realizuje naše škola ve spolupráci se SZŠ Ječná. Část teorie se probírá v rámci výuky, část v rámci praktického nácviku OČMS.
Studenti a studentky SZŠ pod vedením svých pedagožek vedli celé dopoledne nácvik resuscitací a obvazových technik. Věnovali se pečlivě všem žákům, velmi obětavě nacvičovali techniky, trpělivě vysvětlovali, odpovídali na zvídavé otázky.

>> Celý článek

E K O D E N 2 0 1 4

// 02.04.2014 // Komentáře nejsou povoleny // 2013/14, Environmentální výchova

Každým rokem se v dubnu na naší škole konají akce k oslavám DNE ZEMĚ.
Jednou z nich je EKODEN – výběr a realizace výukového programu, který tematicky doplňuje učivo a vede žáky k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů.

K zajištění výukových programů jsme využili nabídky:
Ekocentra Koniklec /1.-3.tř. a 6.-9.tř./
Ekocentra Podhoubí /4. a 5.tř./.

1.4.2014 

6.třída  Spotřeba – je opravdu potřeba?                                   v učebně
              V úvodu programu se…

>> Celý článek

Obvodní kolo v aplikačním software

// 02.04.2014 // Komentáře nejsou povoleny // Matematika, IT

Výsledková listina .

Všem žákům děkuji za reprezentaci školy.

Čtenářská soutěž žáků 1.stupně

// 02.04.2014 // Komentáře nejsou povoleny // 2013/14

15.3.2014 - „Dopraváčkovo čtení“
I v letošním školním roce jsme pro žáky 1.stupně uspořádali soutěž ve čtení. Téma čtenářské soutěže souviselo s naším letošním celoročním projektem týkajícím se dopravy, proto název „Dopraváčkovo čtení“.
Už pro třídní  kola soutěže, která probíhala v jednotlivých třídách začátkem března, si žáci vybírali texty související s dopravou. Nejlepší čtenáři postoupili do školního kola, které se uskutečnilo v úterý 25.3.2014.
V první části soutěže vystoupil každý žák se svou připravenou ukázkou. Ve druhé části soutěže pak měl za…

>> Celý článek

Matematický klokan

// 26.03.2014 // Komentáře nejsou povoleny // Matematika, IT

výsledky ZDE

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2014 – obvodní kolo

// 26.03.2014 // Komentáře nejsou povoleny // zeměpis, vlastivěda a česká historie

26.2.2014   ZŠRVJ Horáčkova
Umístění vítězů školního kola v obvodní zeměpisné olympiádě Prahy 4,11,12.
Kategorie „A“  6.tř.       5. místo  Kryštof Hájek
Kategorie „B“  7.tř.      11. místo Pavlína Krejčíková
Kategorie „C“ 8.a9.tř.  15. místo Martin Kubát

Blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

NOHEJBAL – turnaj ZŠ a G Prahy 12

// 26.03.2014 // Komentáře nejsou povoleny // výsledky 2013/14

25.3.2014   ZŠ prof. Švejcara
Mladší žáci: 6.tř. Miroslav Mestek
7.tř. Matyáš Jetel, Matěj Kalbáč, Petr Vacátko, Lukáš Klap, Mykola Dudnyk
Družstvo mladších žáků obsadilo v turnaji 4. místo.
Starší žáci:   8.tř. Lukáš Rod, Denis Hozák, Adam Choc
9.tř. Jan Mestek, Vojtěch Pešek, David Kalina
Družstvo starších žáků obsadilo v turnaji 3. místo.
 

 

HASIČSKÁ STANICE V PRAZE – MODŘANECH

// 26.03.2014 // Komentáře nejsou povoleny // 2013/14

24.3.2014
Exkurze žáků 6.třídy v nové hasičské stanici v Praze – Modřanech spojená
s výchovně-vzdělávacím programem „Výchova k bezpečí – Ochrana člověka za mimořádných situací“.
Přednášku v učebně připravila a vedla por. PaedDr. Luďka Palzerová.
Žáci získali nové informace ohledně chování v nebezpečných situacích.
Prohlídkou hasičské stanice /seznámení s požární technikou a věcnými prostředky/
je prováděl hasič Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.

Děkujeme paní  por. PaedDr. L. Palzerové za zprostředkování této exkurze. .