Nadpis

Pedagogický sbor

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitelka: Mgr. KULIŠOVÁ Jindřiška, E-mail: jindriska.kulisova@zstgm-praha.cz telefon: 241 773 132
Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. SCHŰLEROVÁ Barbora (6.A)
E-mail: barbora.schulerova@zstgm-praha.cz
Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky: Mgr. KROTILOVÁ Libuše
E-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz

PEDAGOGICKÝ SBOR:

CUTHBERT Zdenka (přípravná třída), E-mail: zdenka.surkova@zstgm-praha.cz
Mgr. OLMEROVÁ Zdeňka (1.A), E-mail: zdenka.olmerova@zstgm-praha.cz
Mgr. JEDLIČKOVÁ Milena (1.B), E-mail: milena.jedlickova@zstgm-praha.cz
Mgr. BARUSOVÁ Blanka (2.A),  E-mail: blanka.barusova@zstgm-praha.cz
ŠALANSKÁ Ludmila (2.B), E-mail: ludmila.salanska@zstgm-praha.cz
Ing. URBANOVÁ Zuzana (3.A), E-mail: zuzana.urbanova@zstgm-praha.cz
PaedDr. FOUSEK František (3.B), E-mail: frantisek.fousek@zstgm-praha.cz
Mgr. ŠVECOVÁ Radmila (4.A), E-mail: radka.svecova@zstgm-praha.cz
Bc. KONEČNÁ Tereza (4.B), E-mail: tereza.konecna@zstgm-praha.cz
Mgr.  SCHWARZOVÁ  Dagmar (5.A), E-mail : dagmar.schwarzova@zstgm-praha.cz
Bc. KUBA Antonín (5.B), E-mail: antonin.kuba@zstgm-praha.cz
Mgr. POKORNÝ Miroslav (6.B), E-mail: miroslav.pokorny@zstgm-praha.cz
Ing. JÁNEŠOVÁ Šárka (7.A), E-mail: sarka.janesova@zstgm-praha.cz
Mgr. BOŠKOVÁ Květuše (7.B), E-mail: k.boskova@zstgm-praha.cz
Bc. BÍLKOVÁ Stefanie (8.A), E-mail: stefanie.bilkova@zstgm-praha.cz
Mgr. VAŇKOVÁ Andrea (8.B), E-mail: andrea.vankova@zstgm-praha.cz
Mgr. VESELÁ Libuše (9.A), E-mail: libuse.vesela@zstgm-praha.cz
Mgr.  TOMŠÍKOVÁ Vendula (9.B), E-mail: vendula.tomsikova@zstgm-praha.cz

Mgr. VAČKÁŘOVÁ Marie, E-mail: marie.vackarova@zstgm-praha.cz
MgA.  ŠTĚPNIČKOVÁ Pavla, E-mail: pavla.stepnickova@zstgm-praha.cz
Bc. PEŘINA Milan, E-mail: milan.perina@zstgm-praha.cz
KUSOVSKÝ Pavel, E-mail: pavel.kusovsky@zstgm-praha.cz
Mgr. JANŮ Barbora, E-mail: barbora.janu@zstgm-praha.cz
Mgr. HOLÁ Eva, E-mail: eva.hola@zstgm-praha.cz

VYCHOVATELKY:

ČECHÁKOVÁ Martina, E-mail: martina.cechakova@zstgm-praha.cz
KALBÁČOVÁ Monika, E-mail: monika.kalbacova@zstgm-praha.cz
DVOŘÁKOVÁ Věra, E-mail: vera.dvorakova@zstgm-praha.cz
ZEMANOVÁ Dagmar, E-mail: dagmar.zemanova@zstgm-praha.cz
KRIŠTOFOVICOVÁ Anna, E-mail: anna.kristofovicova@zstgm-praha.cz

ASISTENTKY PEDAGOGA:

SOUKUPOVÁ Jana, E-mail: jana.soukupova@zstgm-praha.cz
RYNDOVÁ Radana, E-mail: radana.ryndova@zstgm-praha.cz
DÜRLOVÁ Michaela, E-mail: michaela.durlova@zstgm-praha.cz

POVĚŘENEC:

Mgr. POKORNÝ Miroslav, E-mail: miroslav.pokorny@zstgm-praha.cz