Nadpis

PREVENCE

Prevence sociálně patologických jevů
metodička prevence: Mgr. Andrea Vaňková
telefon: 241 774 913, 778 476 478
e-mail:  andrea.vankova@zstgm-praha.cz

Konzultace pro žáky a rodiče: dle domluvy

Preventivní program školy

Preventivní program slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

1)      Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů

(1.    – 9. ročník)

 

2)      Bloky primární prevence (4. – 9. ročník) – spolupráce s Proxima Sociale,o.p.s.

 

3)      Kurzy a besedy (1. – 9. ročník) – spolupráce s HZS, MČ Praha 12, Policií ČR,  Městskou policií hl. m. Prahy, …

 

4)      Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

5)      Zapojení rodičů do činnosti školy – Školská rada, Kolektiv rodičů, přednášky, …

Preventivní program školy 2019-20

Důležitá telefonní čísla

Odkazy – webové stránky

Krizový plán