Nadpis

Vývěska

Výběrové řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna podlahy v učebně zeměpisu ve 4. NP

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
KRYCÍ LIST NABÍDKY
SMLOUVA O DÍLO
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

*učitel/učitelka pro 1. stupeň

* učitel/učitelka s aprobacemi ČJ/D, AJ/D, F

*uklízečka/uklízeč