Nadpis

Projekt „Den poezie“

// 25.11.2018 // 2018/19

5.-28.11.2018 a recitační soutěž
Již dvanáctým rokem jsme se připojili se žáky prvního stupně naší školy k Festivalu české a mezinárodní poezie, který se pravidelně koná v listopadu. Letošní ročník nesl název „Nebát se…“.  A poezie, té se určitě nebojíme, ba právě naopak.
V jednotlivých třídách jsme pracovali s básnickými sbírkami, přečetli jsme mnoho básní, dozvěděli jsme se zajímavosti o autorech. Pohráli jsme si s verši i rýmy, naučili jsme se recitovat nové básně, kladli jsme důraz na správný a výrazný přednes. Zábavná byla i dramatizace a zpěv zhudebněných básní. Někteří žáci se pokusili napsat si  vlastní báseň, některé se opravdu zdařily. Třídy navštívily školní i Husovu knihovnu. Hodně nás bavilo i výtvarné ztvárnění poezie.
V každé třídě proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Nejlepší recitátoři budou vybráni do školního kola, aby reprezentovali svou třídu. Soutěž se uskuteční ve středu 28.11.2018 na pavilonu.