» Školní jídelna

Jídelní lístek

// 22.08.2018 // Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jídelní lístek // Školní jídelna

Objednávky – internet
POZOR DIETNÍ STRAVOVÁNÍ POUZE S POTVRZENÍM
OD PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE!!!!!!

ALERGENY

DOBROU CHUŤ!!!

Provoz a kontakt

// 31.08.2010 // Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz a kontakt // Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Procházková Irena
Telefon: 241 773 744, 734 751 122
Email: jidelna@zstgm-praha.cz

a/ cena oběda:
I.kategorie – 25,00 Kč, II.kategorie – 27,00 Kč, III.kategorie-­ 29,00 Kč,
dieta – daná kategorie plus 2,00 Kč

b/ způsob placení:
1. bezhotovostní – z účtu plátce na základě trvalého příkazu vždy k 25. dni předchozího  měsíce
2. v hotovosti v kanceláři ŠJ
3. přímá platba u pokladny ČS na účet školní jídelny, kopii dokladu o zaplacení předloží žák  nejpozději poslední den předchozího měsíce vedoucí šk. jídelny

Obědy musí být zaplaceny do konce předchozího měsíce. Pokud nebudou včas zaplaceny, bude mít žák oběd připraven až od následujícího dne po dni, kdy předložil doklad o zaplacení.

c/ odhlašování obědů:
osobně, přes portál www. strava. cz, email nebo telefonicky do 8,00 hod./ odhlášku je možné zanechat na záznamníku/ písemně, pokud se jedná o odhlášení definitivní

d/ výdej obědů:
11,45 – 13,50 hod

e/výdej obědů do přinesených nádob pouze 1.den absence 13,00 – 13,30 hod.

d/ Přihláška ke stravování

Před vydáním oběda se žák vykazuje magnetickou kartou ( cena karty je 35,- Kč) nebo bezkontaktním čipem (cena čipu je 115,- Kč), při ztrátě nebo zničení si strávník zakoupí kartu nebo čip nový.
Při odhlašování obědů se karta/čip neodevzdává. V případě, že strávník kartu zapomene, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad a po jeho odevzdání u výdeje obdrží oběd.

Bližší informace v kanceláři školní jídelny.