Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Vývěska

Dodávka nábytku do školní jídelny
/VZOR - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY2.pdf
/VZOR - KRYCÍ LIST NABÍDKY-úpr2.doc
/VZOR - SMLOUVA O DÍLO-úpr (1).doc
/VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ-úpr2.doc
/Doplňující informace k výběrovému řízení.docx

Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben včetně konektivity: Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben včetně konektivity"
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/49367609

Výběrové řízení
/VZOR - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY.pdf
/VZOR - SMLOUVA O DÍLO-úpr.doc
/VZOR - KRYCÍ LIST NABÍDKY-úpr.doc
/VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ-úpr.doc

Přijmeme:

učitel/učitelka s aprobacemi AJ (i rodilý mluvčí), NJ od září 2021

učitel/učitelka s aprobací pro 1. stupeň

kuchaře/kuchařku 

Nepřihlášený