Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Sportovní třída 2021/2022 - informace

Aktuality

Vážení rodiče,
protože se nám model sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy osvědčil, chystáme otevření této třídy i ve školním roce 2021/2022.
Sportovní příprava je vedena tak, aby se zájem o sport u žáků prohluboval a aby se žáci seznámili se všemi individuálními a kolektivními sporty, které přispívají k jejich všestrannému rozvoji.
Součástí výuky jsou od 6. ročníku 4 hodiny TV, kdy je ke dvěma hodinám TV přidána hodina lehké atletiky a míčových her. Každoročně také vyrážíme (pokud je nám to tedy z epidemiologického hlediska a nařízení vlády umožněno) na lyžařský výcvikový zájezd, který plánujeme rozšířit o základy snowboardingu. Stejně tak se připravujeme začátkem září na sportovním soustředění v Jizbici pod Blaníkem, které slouží pro nově vzniklou třídu i jako adaptační kurz.

Vzhledem k tomu, že momentálně nemáme žádné informace o tom, jak bude možné realizovat výuku TV, nemůžeme v tuto chvíli ani určit přesný termín konání talentových zkoušek. Pokud by nebylo možné talentové zkoušky uspořádat, budou žáci do sportovní třídy vybíráni podle jejich výkonů a výsledků na 1. stupni. Samozřejmě také přihlédneme k tomu, zda žáci reprezentovali školu ve sportovních soutěžích (McDonald's Cup, vybíjená, přehazovaná, florbal, OVOV aj.)

Pokud bude umožněno talentovou zkoušku vykonat, bude se skládat z následujících disciplín:
Přeskok přes švihadlo (2 min)
Trojskok z místa
Hod medicinbalem (2kg) 
Leh/sed (2 min)
60m 
Předpokládaný termín konání talentových zkoušek je květen 2021. Přesné datum bychom žákům sdělili na webu školy, případně prostřednictvím bakalářů.  

Pokud si přejete přihlásit své dítě do sportovní třídy, vyplňte prosím potřebné informace, které naleznete v příloze a pošlete je na mail: vendula.tomsikova@zstgm-praha.cz

Termín odevzdání přihlášky 19. - 23. 4. 2021

/Přihláška do sportovní třídy.docx

 

Nepřihlášený