Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Opatření

Aktuality

Od 10. 9. platí povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy, ve třídách žáci mít roušky nemusí.
 
V souvislosti s nadcházejícím obdobím různých onemocnění a dotazy na to, jak postupovat v případě, že Vše dítě onemocní, bychom rádi upozornili na závazný paragraf, uvedený v Manuálu MŠMT.

Citace:
§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Vysvětlení:
Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).
 
Celé znění Manuálu naleznete na https://www.msmt.cz/file/53629/
 
Jestliže Vaše dítě má informaci o alergii nebo chronickém onemocnění uvedenou ve "zdravotní způsobilosti",  kterou jste odevzdávali třídním učitelům, není třeba nosit od lékaře žádný další posudek.
 
Akutní onemocnění, prosím, konzultujte s lékařem, ten rozhodne o dalším postupu.
 
V případě, že se dítěti udělá nevolno v průběhu vyučování je postup stejný jako doposud. Škola kontaktuje rodiče a ti by v co možná nejkratší době měli dítě ze školy vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno do izolace, zde pod dozorem čeká na příchod rodičů.
 
Věříme, že situaci společně zvládneme zdravým rozumem a osobní zodpovědností nás všech.

Nepřihlášený