Nadpis

Litter Less

Shrnutí kampaně Litter Less


DEN ČINU

V pondělí 5.6.2017 připravili žáci ekotýmu s paní učitelkou Kulišovou program pro děti z 1. tříd v rámci kampaně Litter Less „Ukliďme svět“. Prvňáci se střídali na čtyřech stanovištích, která byla zaměřena na třídění odpadu, úklid okolí pavilonu, výtvarné ztvárnění vnímání životního prostředí a jeho ochrany. Také se zabývali zdravým životním stylem. Program byl velmi zajímavý a poučný. Organizátorům patří velký dík.  

.

 

V rámci kampaně vedoucí ke snížení množství odpadu ve škole jsme provedli dotazníkové šetření.

Vyhodnocení:
Naši spolužáci mají povědomí o důležitosti třídění odpadu, patřičné znalosti prokázali i v oblasti samotného třídění ( co a jak třídit).
V konkrétních případech jsme ale shledali menší nedostatky. Není moc známo, kde je nejbližší sběrný dvůr, upřesnit musíme informace o tom, kde je ve škole nádoba na elektroodpad a sběrné boxy na baterie. Nikdo nezmínil, že ve škole je možno odevzdat prázdné cartridge a tonery.
Mezi návrhy, jak lépe třídit, byl požadavek na navýšení počtu nádob na tříděný odpad, nově třídit i bioodpad. Také byl vznesen požadavek, aby po sobě žáci kontrolovali lépe stav třídy, kterou opouští, jelikož tam zůstává nepořádek.
Ekotým se dohodl, že by bylo pro lepší informovanost dobré zveřejnit v každém patře „odpadkový rozcestník“ .

Litter Less – anketa (odpovědi)

Startujeme 7. 11. při příležitosti Mezinárodního dne Ekoškol.Výsledek obrázku pro Litter Less
Kampaň Litter Less – Když méně znamená více, aneb Snižme množství odpadu koordinuje v České republice TEREZA z. ú.
Mezinárodním koordinátorem je organizace Foundation for Environmental Education (FEE) www.fee-international.org , která získala na kampaň finanční podporu od Nadace společnosti Wrigley.
Cílem kampaně je vést žáky a jejich prostřednictvím i rodiče ke snižování množství odpadu ve škole i doma.