Nadpis

EV, akce a činnosti

2019/2020

BOTANICKÁ ZAHRADA
S žáky 8. tříd jsme navštívili trojskou botanickou zahradu, kde jsme pozorovali smrtonosné pasti ve skleníku Fata Morgana masožravých rostlin (rosnatky, láčkovky, mucholapky). Fotografové: žáci 8.B

.

MODŘANSKÉ TŮNĚ
Jedná se o přírodní památku na pravém břehu Vltavy. S Žáky 9. tříd jsme v rámci semináře z přírodopisu tuto lokalitu navštívili a v tůních jsme hledali bezobratlé živočichy.

.

2018/2019

Den Země 2019

.

Úklid Modřanské rokle
V rámci akcí pořádaných ke Dni Země uklízeli naši žáci Modřanskou rokli.

.

Ekoprogram „Mravenčí stezkou“  2.třída
Ve středu 10.4.2019 jsme se zúčastnili programu Ekocentra Koniklec s názvem „Mravenčí stezkou“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě mravenců, vyzkoušeli jsme si, jak se mravenci dorozumívají, přemýšleli jsme o životě v mraveništi a úlohách jednotlivých mravenčích kast. Program se nám velice líbil.

.

Eko 1. třídy
12.4. pro nás organizace Koniklec připravila program Domácí a divoká zvířata s různými aktivitami, kde jsme se seznámili se zvířaty, jejich užitkem pro člověka, mohli jsme vše vnímat různými smysly. Žákům se program líbil.

Sběr únor 2019
V únoru proběhl bleskový sběr papíru, víček, hliníku a nově také textilu.
Jako vždy pomáhali deváťáci a na závěr si zasloužili sladkou odměnu v naší oblíbené  cukrárně u školy.

.
Vodní škola – vnitřní program

Téma pro 9. třídu – VODA A DOMÁCNOST  .

Můj strom
6.11. 2018 se žáci 4.B zúčastnili ekologické akce  Můj strom. Určovali a poznávali stromy podle listí a kůry a dozvěděli se, proč jsou stromy pro lidi tak důležité. Společně s lektorkou vytvořili 3D pracovní listy, které si navzájem porovnávali a posuzovali. Počasí nám přálo, i když byl listopad. Akce se vydařila.

.

Ekozahrádka – úklid
Na podzim proběhla první fáze úpravy ekozahrádky. Především bylo zapotřebí upravit kompost a jeho okolí, s čímž souviselo také hrabání spadaného listí a dloubání mechu ze spár okolo sprinterské dráhy. V neposlední řadě jsme posbírali odpadky, kterých se v popadaném listí nashromáždilo požehnaně. Na jaře bude úklid probíhat znovu, tentokrát navíc se sázením vybraných rostlin do záhonů naší zahrádky.

.

Tonda Obal na cestách
Třídění odpadů je pro nás dnes už samozřejmostí. Ale abychom věděli, jak opravdu správně třídit, přijel k nám v pátek 9.11.2018 „Tonda Obal na cestách“. Společně jsme si v rámci tohoto ekoprogramu připomněli, jak je třídění důležité. Dozvěděli jsme se o zpracování vytříděných materiálů a jejich novém využití. Třídění jsme si i prakticky vyzkoušeli.

.

Vodní škola
V rámci projektu Vodní škola se žáci 8. třídy zabývali tématikou zelených střech.

.
V rámci projektu Vodní škola absolvovali žáci 9.třídy komentovanou prohlídku Čistírny odpadních vod v Čertousech.

Botanická zahrada 1.tř.
První říjnový den jsme obě první třídy navštívily botanickou zahradu v Praze Tróji. Program se jmenoval Barvy v přírodě a byl pěkně připravený. Paní průvodkyně nás seznámily s některými zajímavostmi v zahradě, zahrály si s námi didaktické hry a nápaditá byla i výstava dýní. I přes velkou zimu jsme vše zvládli.  

.

Sběr říjen 2018
Bleskový sběr papíru, plastových víček a hliníku. 

.

2017/2018

PTÁCI ONLINE – ptačí budka na pavilonu 23.5.2018
Naše škola se přihlásila do projektu Fakulty životního prostředí ČZU v Praze „PTÁCI ONLINE“, jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti vědeckou činnost a současně  umožnit  lépe poznávat život našeho ptactva. Projekt je založen na využití tzv.“chytré ptačí budky“, ve které je nainstalované zařízení, které snímá dění v budce. Jedna taková budka je nyní i u nás u pavilonu. Beseda o významu projektu, o ptácích i ukázky budky před její instalací nás velmi zaujaly.  

.

Ekostopy žáků
      Každý z nás za sebou zanechává stopy na životním prostředí. Opět jsme letos propočítavali ekostopy našich žáků. O tomto jevu se žáci přesvědčili při výuce environmentální výchovy, kde si vypočítali jejich dopad na naši planetu. Kdyby každý člověk na Zemi žil jako třída 6. B, potřebovali bychom 1,56 planet. Třída 6. A si vedla o něco hůře, jelikož v průměru vyžadují 1,6 zeměkoule. Žáci 8. a 9. tříd dopadli nejhůře, protože by museli mít 1,81 planety. My máme však jen jednu!!! A tak jsme si uvědomili, že práce s ekoškolou má smysl.

Dne Země – Viniční domek 28.4.2018 

.
Domácí a divoká zvířata – 1.třídy
Dne 20.4.2018 v 1.třídách proběhl EKOprogram s názvem Domácí a divoká zvířata. Paní lektorka z organizace Koniklec nám zajímavou formou, kdy střídala klidné a aktivní činnosti , povídala o zvířatech. Rádi jsme ji svými znalostmi doplnili a některé jsme si naopak rozšířili.  .
Zaostřeno na Modřanskou rokli – 8.třída  .
Třída 3.B vítala jaro v Zoo Praha. Všem se nám to moc líbilo. .
Ekotým v NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU .
Bleskový sběr papíru, víček a hliníku – 13.3.2018 .

Ekoobluda
Pracovní činnosti 3.B – žáci na pracovních činnostech vytvářeli z krabiček od kapesníčků ekoobludy.

.

Program s EKOtýmem – pavilon
Na středu 15.listopadu si pro nás připravili žáci EKOtýmu naučný program zaměřený na ochranu přírody, třídění odpadů, úsporu energií a vody. Seznámili jsme se také s EKOkodexem. Program se nám velmi líbil, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a důležitých věcí.  

.

Pečujeme o prostředí naší školy 2.třída
Máme rádi příjemné a pěkné prostředí. Každý z nás k tomu může přispět. V rámci hodin pracovních činností se pravidelně staráme o pokojové rostliny, které zdobí třídy i chodby pavilonu. Učíme se rostliny poznávat a také víme, jak o ně nejlépe pečovat.

.

BOTANICKÁ ZAHRADA 1.třídy
Dne 17.10.2017 jsme navštívili Botanickou zahradu v pražské Tróji s programem Barvy v přírodě. Každá barva má v přírodě mezi rostlinami i mezi živočichy svoje místo a opodstatnění. Někdy je dobrá k úkrytu, jindy naopak k nalákání nepřítele…..Také se nám líbila výstava dýní všeho druhu. Krásné dopoledne se spoustou aktivit v čase babího léta. 


SBĚR
papíru, plastových víček a hliníku  .
Veřejné fórum ke stanovení priorit rozvoje Městské části Praha 12 a kulatý stůl mladých, které jsme se opět účastnily.

MONITORING :
Energie 2017
Odpady 2017

2016/2017
Titul Ekoškola na ZŠ T. G. Masaryka již potřetí!!!
Našemu Ekotýmu se podařilo obhájit titul Ekoškola. Certifikát z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce a zástupců sdružení Tereza v historických prostorách Senátu ČR přebírali spolu s J. Kulišovou, školní koordinátorkou programu, i členové Ekotýmu Míša Fidlerová, Adéla Rohlenová a Matyáš Budín.
Děkujeme paní učitelce Jakubíkové, naší bývalé koordinátorce tohoto programu za to, že jsme na její práci pro Ekoškou mohli navázat a titul úspěšně obhájit. Další díky patří vedení školy, které nás v této aktivitě podporuje a největší dík patří členům školního Ekotýmu, bez kterých by Ekoškola nemohla fungovat. Mravenčí stezkou

Dne 12.4.2017 nás navštívila pracovnice ekocentra Koniklec, aby nám vyprávěla o životě mravenců.Vše jsme doplňovali i my svými znalostmi a poznatky. Zkusili jsme si chůzi po mravenčí stezce, přikládali jsme na připravený obraz svoje kartičky s odpověďmi a sestavili jsme puzzle mravenců. Program s názvem Mravenčí stezkou se vydařil. .

Úklid břehů Vltavy
V rámci akcí pořádaných MČ PRAHA 12 k oslavám DNE ZEMĚ se 6.B zúčastnila úklidu břehů Vltavy a okolí cyklostezky v Modřanech.

.

Lesem nelesem za každého počasí
Dne 12.4.2017 se třída 4.B zúčastnila Eko akce Koniklec Lesem nelesem. Celý den nám hustě lilo, ale i tak jsme hráli hry, poznávali lesní zvířata, ptáky a drobné vodní živočichy, určovali stromy. Program se nám líbil – až na tu zimu a hustý déšť. 

.

ZEVO Malešice
7. třída navštívila 10.4.2017 spalovnu  v Malešicích na energetické využívání odpadu. 

.

Hrách setý
V rámci přírodovědy jsme založili pokus. Sledovali jsme, za jak dlouho vyklíčí semena hrachu setého. Prozkoumali jsme proces klíčení a tím pádem jsme byli u zrodu života. Poté jsme naklíčená semena zasadili do půdy a s napětím očekávali slaďoučké lusky.  Žáci během čekání však opomenuli jednu podmínku života, což vedlo k uschnutí rostliny 🙂

Ekostopy žáků
Každý z nás za sebou zanechává stopy na životním prostředí.  O tomto jevu se žáci šestých tříd přesvědčili na stránkách www.ekostopa.sk , kde si vypočítali jejich dopad na naši planetu. Kdyby každý člověk na Zemi žil jako třída 6. B, potřebovali bychom 1,6 planet. Třída 6. A si vedla o něco hůře, jelikož v průměru vyžadují 1,8 Zeměkoule. My máme však jen jednu!!! A tak věříme, že status ekoškoly má smysl .

Světový den Ekoškol jsme oslavili nejen sběrovou akcí. Náš ekotým se vydal za mladšími spolužáky. Připraveny byly čtyři dílničky, které ekotýmáci sami vedli a vyzkoušeli si tak na vlastní kůži, jaké to je být učitelem. Svou roli zvládli na jedničku, za což to jim patří velký dík J. A dík patří i jejich malým žákům, kteří se svými novými učiteli vzorně spolupracovali.
Třídění odpadu  

.

MEZINÁRODNÍ DEN EKOŠKOL

Vážení učitelé a správní zaměstnanci, rodiče,  ahoj holky a kluci!Výsledek obrázku pro sběr baterie

Již pravidelně si 7. listopadu připomínáme Mezinárodní den Ekoškol.
Na jeho počest vyhlašuje náš Ekotým „Týden sběru baterií a drobného elektra“. Pokud  máte nějaký přístroj, který už splnil svoje poslání, přestal fungovat, a vy řešíte otázku KAM S NÍM?, doneste jej do naší červené popelnice. Ta bude celý týden umístěna ve vestibulu hlavní budovy. Poté bude vrácena zpět na místo u automatu v přízemí budovy.
Nenechte doma ležet ani vybité baterie. Ve třídách jsou malé krabičky na jejich sběr. Pokud by se vám nechtělo nosit je až do třídy, můžete je vysypat do kartonové krabice, která je umístěna v přízemí u automatu.
Program Ekoškola sdružuje všechny, kterým záleží na tom, jak vypadá a hlavně, jak bude vypadat naše životní prostředí. Přispějte tedy i vy svým zodpovědným chováním k jeho ochraně. Záleží na každém z nás a tříděním odpadu můžeme alespoň trochu pomoct.
Děkujeme Vám za pozornost. Za Ekotým se s vámi loučí Mája Zemková a Dita Šilhavá.

Trénujeme, aby program ke Dni Ekoškol klapnul.

.
Upravili jsme náš ekokodex. .

Bleskový sběr
– 18.10.2016papíru, plastových víček a hliníku

Fórum – stůl mladých – 22.9.2016
Zástupci naší školy se zúčastnili veřejného zasedání modřanské místní Agendy a spolu s žáky dalších modřanských škol u „Stolu mladých“ podali několik návrhů na to, co je v naší městské části třeba z jejich pohledu vylepšit. S ostatními účastníky kulatých stolů a modřanskými radními se pak podíleli na sestavení priorit rozvoje MČ a vytvoření pocitové mapy Modřan.

Třídění –  září 2016
Nově třídíme i drobný elektroodpad  (sběrná nádoba je umístěna v přízemí budovy u schodů) a  tonery a cartridge (sběrné místo je před sborovnou v prvním patře).